Màrius Navazo: Publicaciones

Màrius Navazo: Publicaciones

detalles Els camins escolars. Dossier tècnic de seguretat viària
Màrius Navazo
Servei Català del Trànsit. Generalitat de Catalunya. 2016

detalles Elements reductors de velocitat en l'àmbit urbà. Dossier tècnic de seguretat viària
Màrius Navazo
Servei Català del Trànsit. Generalitat de Catalunya. 2016

detalles L'avaluació ambiental de la mobilitat en el planejament urbanístic: criteris i recomanacions
Màrius Navazo y Alfonso Sanz
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. 2015

detalles Criteris de disseny de les cruïlles entre vies de plataforma única i vies convencionals
Màrius Navazo
Diputació de Barcelona, 2012

detalles La Estrategia Española de Movilidad Sostenible y los Gobiernos Locales
Alfonso Sanz, Màrius Navazo y Miguel Mateos
Red Española de Ciudades por el Clima. Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), 2010

detalles Pla de Mobilitat Urbana: avaluació ambiental en la planificació de la mobilitat
Alfonso Sanz, Màrius Navazo y Rufí Cerdan
Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge. 2008

detalles Quines infraestructures de transport per al Vallès?
Màrius Navazo, Manel Larrosa y Maties Serracant
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, 2007

detalles Infraestructura de transport col•lectiu i mobilitat a la Regió Metropolitana de Barcelona
Manel Larrosa y Màrius Navazo
ADENC, 2005