Publicaciones

Publicaciones

Movilidad y urbanismo

detalles L'avaluació ambiental de la mobilitat en el planejament urbanístic: criteris i recomanacions
Màrius Navazo y Alfonso Sanz
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. 2015

detalles Urbanismo y movilidad sostenible
Alfonso Sanz Alduán
NASURSA. Gobierno de Navarra, 2010